Vormsi eakaid külastab hooldustöö praktikant

Vormsi vallavalitsuses on sotsiaaltöö praktikal Veronika Ilumäe, kes õpib Haapsalu Kutsehariduskeskuses hooldustööd.

Veebruaris külastab ta koos valla hooldustöötaja Ela Strengiga Vormsi eakaid (alates 70. a). Külastustega hindab praktikant Vormsi eakate abivajadusi ja seda, milliseid teenuseid ja kuidas võiks vald veel pakkuda.

Valla sotsiaaltööspetsialist Meeme Veisson viibib märtsini saarelt eemal. Sotsiaaltööga seotud küsimustes saab pöörduda vallavalitsusse tel 529 6318 või Maris Jõgeva poole tel 5342 1726.

Vormsi