Vallavalitsuse uus koosseis ja tehtud otsused

Möödunud reedel kinnitas Vormsi vallavolikogu Vormsi vallavalitsuse täiendavateks liikmeteks Sirje Veedleri ja Janika Viilma. Eda Leesalu esitas oktoobri alguses vallavalitsusest tagasi astumise palve ning tema volitused lõppesid. Vallavalitsus jätkab tööd 6-liikmelisena koosseisus Age Hälvin, Meelis Mägi, Toomas Valge, Sirje Veedler, Janika Viilma ja vallavanem Maris Jõgeva.

Esmaspäeval koguneti esimesele istungile, kus muuhulgas olid arutamisel ja otsustamisel järgmised teemad:

  1. Vaadati üle vallavalitsuse töökord ja kriitilisemad lahendamist vajavad küsimused ja tööd. Muuhulgas räägiti ootustest, usalduse kasvatamisest vallavalitsuse töö vastu, mis oli ka reedesel volikogu istungil teemaks.
  2. Otsustati sügisesed kogukonna- ja kultuuriprojektide toetused. Tegusate vormsilaste eestvedamisel saavad pimedal ajal toimuma mälumängusari, rahvamajas kaks korralikku kogukonnapidu, Vormsile jõuab Kulno Malva suurepärase akordionimeditatsiooniga.
  3. Anti välja ehitusluba Poolsi kinnistule abihoone ehitamiseks.
  4. Kinnitati Rälby sadama ehitamise hanke tulemused. Edukamaks pakkujaks tunnistati OÜ BauEst.

Käimas on kaasava eelarve ideekorje. Kuni oktoobrikuu lõpuni ootame ideid sellest, mida 5000 euro suuruse summaga ette võtta selleks, et avalik ruum Vormsil saaks parem. Kuidas esitada ettepanek, mis ka ellu viimiseni jõuab, saab lugeda www.vormsi.ee

Käesoleva nädala lõpuni toimuvad Hullo keskuses tuletõrje veevõtukoha ehitustööd ja Hullost Borrbysse viiva tee remontimise tööd. Vabandame ebamugavuste tõttu.

Laupäeval on kõik Vormsi saare hariduse tänasest päevast ja tulevikust huvitatud (ja kes meist seda ei oleks) vormsilased oodatud vallavolikogu hariduskomisjoni korraldatud hariduse arengupäevale. Arengupäev toimub rahvamajas kell 12.00 – 15.30 ja selle viib läbi Aivar Haller.

Vormsi