Ukraina sõjapõgenike abistamisest Vormsil

Ukraina inimestel on keeruline olukord, kus paljud on sunnitud otsima ajutist kodu kaugemalt. Ka Eestist. Eesti valmistub sõjapõgenike vastuvõtmiseks ning Vormsil võib selles olla oma osa.

Selleks, et teaksime millised on saarel võimalused pakkuda elamispinda, tööd, aga võib-olla ka muud toetust ja abi, palume täita kõigil saare inimestel, organisatsioonidel ja ettevõtetel lühikese küsimustiku.

Küsimustikus saab märkida oma võimalused peamiselt elamispinna kui töö pakkumise võimaluste osas. Väikeselt kogukonnalt nagu Vormsi oodatakse oma abistamise võimekuse läbimõtlemist tervikpaketina – kas meil on saarel vaba elamispinda, aga ka kas sinna juurde on võimalust pakkuda tööd, et perele tekiksid elatusvahendid. Mil määral on meie kool valmis võtma vastu teist keelt kõnelevaid lapsi ja millised on valla võimalused pakkuda vältimatut sotsiaalabi.

Abistamisvõimaluse küsimustikule saab vastata SIIN. Vastuseid ootame reede, 4. märtsi tööpäeva lõpuni.

Vastata võiksid needki head vormsilased, kes on oma abistamise võimalustest juba MTÜle Pagulasabi teada andnud. Vastuseid ja kontakte jagame ning vajadusel võrdleme MTÜga Pagulasabi,  Sotsiaalkindlustusameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga.

Heade koostöösoovidega
Vormsi vallavalitsus

Vormsi