Tutvustati väikesaarte praamiühenduste analüüsi

Kolmapäeval, 18. mail tutvustati Tallinnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis väikesaarte transpordiühenduste analüüsi tulemusi. Tutvustusel oli kohal Vormsi vallavanem Maris Jõgeva, teiste väikesaarte vallavanemad, Kihnu Veeteed jt.

Analüüsi tulemusena jõudis ka riigiasutusteni teadmine, mis saarte elanike jaoks on olnud ammu teada – väikesaarte arengu kindlustamise üheks eelduseks on stabiilse, samas paindliku transpordiühenduse tagamine.

Vormsi osas toob uuring järeldusena välja, et arvestades sõitvat laeva ja sõidugraafikut, on reisijate mahud piisavad, aga puudu on rajameetritest autode, kaubaautode jms teenindamiseks. Teiste laevadega võrreldes on Ormsöl väiksem kandevõime (mis on tingitud raskemast ankrusüsteemist) ning see tekitab Sviby-Rohuküla liini teenindamisel probleeme.

Uuring toob probleemina välja ning toimunud arutelus räägiti pikalt paindlikkuse puudumisest, parandamist vajavast piletiinfosüsteemist, mis võiks olla loogilisem ja arusaadavam. Puudulik on ka teenuse kasutaja tagasiside jõudmine tellijani. Uuringu tegijad tegid ettepaneku siduda kaugbussiliinide graafikud paremini praamigraafikutega.

Stabiilne ühendus väikesaarte ja mandri vahel tähendab, et toimiv püsiühendus on töökindel, sellega saavad saarel elavad inimesed arvestada ja oma tegevust planeerida. Paindlikkuse osas selgitasid uuringu tegijad, et lisaks vastutulekule kliendi soovidele tähendab see olemasolevas süsteemis elementide ümberpaigutamist, kui selleks on vajadus.

Loodame, et uuring annabki Transpordiametile julgust neid erinevaid elemente transpordiühenduses analüüsida ja leida lahendusi, kuidas neid ümber paigutada nii, et transpordiühendused väikesaartel saaksid paindlikumad, kasutajasõbralikumad ja seeläbi saarte arengut toetavamad.

Transpordiameti uudist saab lugeda SIIN

Vormsi