Teeme Ära Talgupäev 6.mail

Sel aastal toimub üle-eestiline Teeme Ära talgupäev 6. mail, kuid talguid saab korraldada ka enne ja pärast maikuu esimest laupäeva.

Kõik asutused ja inimesed on kutsutud oma talguid kirja panema talguveebi www.teemeara.ee, et need kajastuksid ühisel talgukaardil.

Tänavu on Teeme Ära talgupäeva raames tähelepanu all kolm põhiteemat:
– Keldrite korrastamine ja seadmine varjumiskohtadeks
Kutsume üles korrastama keldreid prahist ning tarbetust kraamist. Puhtad ja hästi ligipääsetavad keldriruumid aitavad vähendada hoonete tuleohtu ning on võimalikus hädaolukorras ka esmaseks varjumispaigaks. Lisainfo: teemeara.ee/tahelepanu-all/keldrid-korda
– Elurikkuse loomine koolide ümbrusesse ja noortepeole
Elurikkuse püsimisse saab panustada igaüks, maast madalast. XIII noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõttega “Püha on maa” innustame koole üle Eesti märkama enda ümber elurikkust ja seda talgupäeva raames juurde looma. Loe lähemalt siit: teemeara.ee/tahelepanu-all/koolide-ja-noortepeo-elurikkus
– Saunade korrastamine
Saunatalgud maal ja linnas toovad tähelepanu saunade heakorrale ja ohutusele, et nii meie oma pere ja sõprade kui ka kogukonna ja külaliste iga saunaskäik oleks alati tervistav ja turvaline. Vaata lisa siit: teemeara.ee/tahelepanu-all/saunad-korda

Talgujuhtidele on suureks abiks ka viited asjakohastele õigusaktidele, kooskõlastust või infot andvatele riigiasutustele ning soovitused koostööks kohalike ettevõtetega. Siinkohal kutsume kõiki korraldatavaid talguid märkima ka talguveebi aadressil www.teemeara.ee. See tagab esindatuse üle-eestilisel talgukaardil ja on heaks infoallikaks elanike teavitamisel. Talguid kirja pannes saavad osalejad registreeruda ühisel veebilehel või saate märkida, et talguliste grupp on juba koos.

Teeme Ära talgupäeva eesmärk on edendada eestimaalaste aktiivset eluhoiakut ja tugevdada kohalikke kogukondi, suurendades aasta-aastalt inimeste harjumust ise oma elukeskkonna heaks ühiselt käed külge panna.

Igas maakonnas tegutseb vabatahtlik talgupäeva koordinaator, kelle kontaktid leiab siit: teemeara.ee/kontakt/maakondlikud-koordinaatorid. Kogu info ja abimaterjalid talgupäeva ettevalmistamiseks leiab Teeme Ära talgupäeva kodulehelt www.teemeara.ee.

6. mail toimuvat Teeme Ära talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik.

Toetajate ja partneritena löövad kaasa Siseministeerium, Päästeamet, Sigrid Rausing Trust, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Schneider Electric, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Maaturism jt.

 

Teeme Ära talgupäeva meeskond

Vormsi