Teavitus Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu korduva avaliku arutelu kohta

Teavitus Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu korduva avaliku arutelu kohta

Vormsi Vallavalitsus teavitab Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu (Teemaplaneering) II avaliku arutelu toimumisest.

Teemaplaneeringu algatas Vormsi Vallavolikogu 30.04.2012 otsusega nr 9. Vormsi Vallavolikogu võttis 25.05.2020 otsusega nr 6 Teemaplaneeringu vastu ja suunas avalikustamisele. Teemaplaneeringu I avalik väljapanek toimus juunis-juulis 2020 ja I avalik arutelu 2020 augustis. I avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud muutsid 25.05.2020 vastuvõetud teemaplaneeringu põhilahendust (ehitustingimuste planeerimise aluspõhimõtteid). Teemaplaneeringus loobuti nõuetest paigutada hooned vastavalt traditsioonilisele õueplaneeringule ja säilitada hoone ajalooline paiknemine krundil.

Teemaplaneeringu II avalik väljapanek toimus 02.11.2020 – 04.12.2020. 21.12.2020 toimuma pidanud avalik arutelu lükati edasi seoses Covid‑19 viiruse laia levikuga.

Käesolevaga annab Vormsi Vallavalitsus teada, et Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu II avalik arutelu toimub Vormsi rahvamajas 26.02.2021 kell 11.30

Vormsi