Teade Kadakasalu detailplaneeringu kehtestamisest

Vormsi Vallavolikogu kehtestas oma 29.veebruari 2016.a. otsusega nr 4  Saxby külas Kadakasalu katastriüksuse nr 90701:001:0753 detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga jagatakse on maa  maatulundusmaaks ja neljaks elamukrundiks, määrati kruntide ehitusõigus ja hoonestustingimused ning kommunikatsioonide asukohad. Detailplaneeringut saab vaadata http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=126099

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi