TEADE

Vormsi Vallavolikogu maaelu- ja majanduskomisjoni avalik koosolek toimub pühapäeval, 28. mail 2017. a kell 13.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Ülevaade eelmisest koosolekust ja selle tulemustest (ettekanne Anu Streng).

2. Eelnõu: Rälby Klubba detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (ettekanne Tanel Viks).

3. Eelnõu: Hullo külas vana karjääri ümbruse detailplaneeringu kehtestamine (ettekanne Tanel Viks).

4. Eelnõu: Nõusolek/(nõusoleku andmisest keeldumine) ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Irjase-Masase katastriüksusel 90701:002:0216 Förbys (ettekanne Tanel Viks).

5. Eelnõu: Vormsi valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekanne Tanel Viks).

6. Vormsi valla arengudokumentide ülevaatamine (ettekanne Tanel Viks).

7. Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering (ettekanne Tanel Viks).

8. Info.

Maaelu- ja majanduskomisjon

Info tel. 506 0745

Vormsi