Sihtasutuse Erametsakeskus teade Läänemaa metsaomanikele

Sihtasutuse Erametsakeskus teade Läänemaa metsaomanikele:

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist

Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura hüvitist saab küsida vaid elektrooniliselt ning taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d. Metsaomanikel tasub juba praegu veenduda, et elektroonilised autentimisvahendid oleks töökorras.

Taotluse saab Erametsakeskusele esitada 4.-23. aprillini e-PRIA portaalis, kus taotlus eeltäidetakse automaatselt metsaomanikule kuuluvate toetusõiguslike aladega. Omanik saab vajadusel korrigeerida pindala ja lisada juurde metsaalasid.

Metsatoetuste taotlemisel saab abi küsida kohalikest metsaühistutest või Erametsakeskusest, infot hüvitise tingimuste kohta saab ka märtsis ja aprillis toimuvatel infopäevadel.

Kogu info Natura hüvitise ja infopäevade kohta leiab erametsaportaalist www.eramets.ee/natura.

Läänemaa Metsaühistu kontaktid: www.eramets.ee/laanemaa-metsauhistud.

Lugupidamisega

Kertu Kekk

SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht

Tel 673 6036, mob 5596 7682

www.eramets.ee

Vormsi