Saxby sadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Teatame, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Vormsi Vallavalitsuse (registrikood 75022427, aadress Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, edaspidi taotleja) 19.09.2023 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotluse. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 19.09.2023 taotlusena nr T-KL/1020064-2, menetluse nr M-125576 all.

Taotluse kohaselt soovitakse teostada vee erikasutustöid Saxby sadamas (Saxby sadam, Saxby küla, Vormsi vald, Lääne maakond, katastritunnus 90701:001:0424): faarvaatri ja sadamaala süvendamine mahus ca 1200 m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus 600 m³ olemasoleva muuli rekonstrueerimisel ja pikendamisel. Süvenduspinnas kasutatakse muuli täiteks või paigutatakse maismaale. Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega kuni 31.12.2028.


Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda SIIN.


Vormsi