Rendipakkumine

Vormsi vallavalitsus annab kuni 5 aastaks rendile Hullo külas töökoja platsil asuvad endised jäätmemajanduse ruumid (koos aiaga).

Palume soovijatel esitada

pakkumused hiljemalt

5. juuli 2021 Vormsi Vallavalitsusele kinnises ümbrikus, märgusõnaga „rent“.

Pakkumus peab sisaldama ruumide kasutamise tegevuse kirjeldust ja rendihinda (ühes kuus).

Eelistatud on ettevõtlusega seotud tegevused, teenuste pakkumine.

Rendilepingu algus alates

16. juuli 2021.a.

Vormsi