Rendipakkumine

Vormsi Vallavalitsus annab rendile Rannavälja katastriüksuse nr 90701:001:0529.

Pakkujalt eeldame:

Maaüksus on avalikus kasutuses ja on avatud kõigile saare elanikele ja külalistele.

Rannavälja katastriüksusel on avalik telkimisplats.

Rannavälja maa-ala hoitakse korras ja pakutakse heatasemelist teenust.

Rendilepingu tähtaeg kuni 5 aastat.

Pakkujal esitada pakkumuses rendi hind, soovitud lepingu tähtaeg, korrashoiuks ja võimalike teenuste pakkumiseks plaanitavad tegevused.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Rannavälja“ vallavalitsusele hiljemalt 10.05.2021 kell 10.00.

Otsuse langetamisel vallavalitsus ei arvesta ainult pakutud hinda, vaid ka avalikku huvi, pakkuja usaldusväärsust.