18.09.-31.10.2023 toimuvad liinialuste puhastustööd

On kätte jõudnud Imatra Elekter AS liinikoridoride hooldustööde aeg. Elektrivõrgu ümbrust on vaja hooldada, et tagada elektrivõrgu, maaomanike vara, keskkonna ja inimeste ohutus ning ennetada katkestusi elektrivõrgus, mille võivad põhjustada näiteks puude langemine või okste kasvamine liinidesse.

Vajalikke töid tullakse tegema vahemikus 18.09.2023 kuni 31.10.2023.

Hooldustöid tehakse elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetatakse ka kaitsevööndist väljajäävad, kuid elektrivõrgule ohtlikke (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud) puid. Tööde käigus tekkivad raiejäätmed koondatakse vaaludesse ning maha võetud puud lõigatakse 3 m pikkusteks ja koondatakse eraldi kuhjadesse elektriliini alla.

Küsimuste korral palume ühendust võtta töödejuhatajaga Boris Lehtjärv telefonil 56677544 või e-posti aadressil teavitus.tarjoinvest@gmail.com

TarJo Invest OÜ, Kirsivälja Invest OÜ on võrguteenuse osutamisel Imatra Elekter AS volitatud koostööpartneriks. Koostööpartnerite kohta leiab täiendavat infot Imatra Elekter AS kodulehelt www.imatraelekter.ee

Vormsi