Peatselt muutub lasteaia osalustasu

Alates 1. märtsis muutub Vormsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia vanemate poolt makstava osalustasu arvestamise kord.

Vormsil sissekirjutust mitte omavate perede lastele on osalustasu 10% töötasu alammäärast kuus, mis 2023. aastal on 72,50.

Kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistrijärgselt Vormsile sisse kirjutatud, on ühe lapse kuu osalustasu 3% töötasu alammäärast (2023. aastal 21,75 kuus). Kui ühest peres käib lasteaias kaks last, siis teise lapse osalustasu on 50% ühe lapse tasust, ehk 2023. aastal 10,88 kuus. Kui ühest perest käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on kohatasust vabastatud.

Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteaia nimekirja arvamine ja lõppeb lapse lasteaiast väljaarvamise päevast. Tasu arvestatakse ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, välja arvatud lasteaia ajutise sulgemise ajal (nt kollektiivpuhkus, erakorraline olukord vmt).

Vormsi