Lõbusõidualustega sõitmine eriolukorra ajal

Lõbusõidualustega sõitmisel tuleb järgida eriolukorra juhi korraldust Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta https://www.riigiteataja.ee/akt/316032020004

Eelpool loetelu ei ole ammendav ja võib täieneda. Selleks loe lisaks eriolukorra kohta kehtestatud reegleid: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7

Täiendavate küsimuste korral saab kontakti Politsei- ja Piirivalveametiga aadressil  Kiur.Klippberg@politsei.ee

 

 

Vormsi