Lindude gripp jõudis Eestisse

Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8.

Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on oluline taudi ennetamine ning selle avastamisel koheste abinõude rakendamine.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
–    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767.
–    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.

Kodulindudel esinevad lindude grippi iseloomustavad järgmised kliinilised tunnused:

 • loidus,
 • isu vähenemine,
 • munatoodangu järsk langus,
 • kõhulahtisus,
 • hingamisraskused,
 • eritised silmadest,
 • närvinähud,
 • peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus,
 • kodulindude suremus võib ulatuda kuni 100%-ni.

Kui täheldate oma lindudel selliseid tunnuseid, siis palun võtke koheselt ühendust veterinaararstiga

Ära hoidmaks raskeid tagajärgi nii endale kui linnukasvatussektorile laiemalt, saate oma linde kaitsta, rakendades bioturvalisuse meetmeid:

 • pea linde sisetingimustes. Juhul kui  see ei ole võimalik, välista lindude kontakt vee- ja metslindudega,  kasutades lindude pidamisel välitingimustes aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
 • pea parte ja hanesid teistest kodulindudest eraldi;
 • hoia sööta, allapanu ja muud materjali sellises kohas, kus kokkupuude vee- ja metslindudega on välistatud;
 • ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse ega lindude pidamiseks piiritletud alale;
 • vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;
 • korralda sõidukite liikumine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
 • too välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertifikaadi alusel;
 • ära luba välismaalt pärit isikuid linnupidamishoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
 • munad, suled, tapasaadused jne tuleb säilitada või hävitada sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu teistel lindudel;
 • haiguse kahtluse korral teavita kohe veterinaararsti, eralda haiged linnud tervetest;
 • hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult terveid linde.

Lindude gripi korral linde ei ravita. Kui haigus jõuab linnupidamishoonesse, siis kõik seal elavad kodulinnud hukatakse Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametniku kontrolli all, et tõkestada nakkuse edasist levikut. Sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse järelevalveametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise.

Rohkem infot lindude gripi kohta https://pta.agri.ee/lindude-haigused#lindude-gripp.

 

Vormsi