Liikumispiirangu erandid

Erandina saavad saarelt lahkuda või sinna siseneda ka inimesed, kelle puhul politseinik teeb konkreetset olukorda hinnates kaalutletud otsuse, et liikumine on lubatud. Selle erandi taotlemiseks tuleb saata vabas vormis kiri e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee, mis sisaldab isikuandmeid, erisuse taotlemise põhjust ning sõidukiga liikumisel ka registreerimisnumbrit. Taotlused vaadatakse üle esimesel võimalusel.

Vormsi