KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

1. Eelnõu: Vormsi valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (ettekanne Ene
Sarapuu).
2. Eelnõu: Vallavara valitsemise korra muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja
majanduskomisjoni.
3. Eelnõu: Loa andmine kinnisasja omandamiseks juriidilisele isikule (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu
suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
4. Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu).
5. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees
Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7.

päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi