KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 6. istung toimub esmaspäeval 26. märtsil 2018. a kell 9.00 Hullo koolituskeskuses.

1. Eelnõu: Nõusolek Kersleti külas katastriüksuse 90701:001:0312 jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni.
2. Eelnõu: Vormsi valla põhimääruse muutmine (ettekanne Eidi Leht). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
3. Eelnõu: Osalemine asutatavas MTÜ-s Väikesaarte Liit (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud maaelu- ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
4. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56

7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi