KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 4. istung toimub esmaspäeval, 18. detsembril 2017. a kell 9.00
Hullo koolituskeskuses.

1. Eelnõu: Diby küla Uuejakase detailplaneeringu kehtestamine (ettekanne Valvi Sarapuu).
Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
2. Vormsi valla üldplaneeringu ülevaatamise kokkuvõte (ettekanne Valvi Sarapuu). Suunatud
maaelu ja majanduskomisjoni.
3. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 11 „Vormsi valla eelarvest
sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord” muutmine (ettekanne
Meeme Veisson). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni, sotsiaal-, haridus- ja
kultuurikomisjoni.
4. Eelnõu: Vormsi valla arengukava muutmine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud maaelu
ja majanduskomisjoni, sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
5. Eelnõu: Vormsi Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi
kinnitamine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni, sotsiaal-,
haridus- ja kultuurikomisjoni.
6. Vormsi valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine (ettekanne Tanel Viks). Eelarve suunatud
maaelu ja majanduskomisjoni, sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
7. Eelnõu: Audiitori määramine (ettekanne Tanel Viks).
8. Ülevaade Nutikas Vormsi MTÜ tegevusest (ettekanne Henry Timusk).
9. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 2017. aasta 29. mai otsuse nr 9 muutmine (ettekanne Eidi Leht).
10. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7
päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi