Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 31. istung toimub esmaspäeval 7. novembril 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Erandi taotlemine (ettekanne Ivo Sarapuu).

2. Eelnõu: Laenu võtmine (ettekanne Tanel Viks).

3. Eelnõu: Audiitori määramine (ettekanne Tanel Viks).

4. Volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, liikmete kinnitamine.

5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse

punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi