Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 30. istung toimub esmaspäeval 10. oktoobril 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 teine lugemine (ettekanne Tanel Viks).

2. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 teine lugemine (ettekanne Tanel Viks).

3. Eelnõu: Vormsi valla põhimääruse muutmine (ettekanne Ivo Sarapuu). Eelnõu suunatud haridus- ja sotsiaalkomisjoni, majandus- ja ehituskomisjoni, kultuuri- ja noorsookomisjoni.

4. Eelnõu: Arvelduskrediidi võtmine (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud majandus- ja ehituskomisjoni.

5. Eelnõu: Mittetulundusühingus Nutikas Vormsi esindaja kinnitamine (ettekanne Ivo Sarapuu).

6. Haldusreformist (ettekanne Ivo Sarapuu).

7. Info.
Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse

punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi