Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 33. istung toimub esmaspäeval, 26. aprillil 2021. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Nõusolek Diby külas Nygosa katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu)
  2. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 29. oktoober 2018 otsuse nr 16 muutmine (ettekanne Ene Sarapuu).
  3. Eelnõu: Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine (ettekanne Ene Sarapuu).

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

 

NB! Seoses Covid-19 olukorraga ei saa pealtvaatajaid istungi ruumi lubada, istung on jälgitav Vormsi valla veebilehel.

 

Vormsi