Kutse volikogule

KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 29. istung toimub teisipäeval, 20. oktoobril 2020. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Vormsi valla 2020-2024 arengukava tegevuskava esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  2. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  3. Metsateemalise pöördumise (22. juuni) arutelu.
  4. Eesti Kirikute Nõukogu taotluskiri.
  5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56  7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi