Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 20. istung toimub esmaspäeval 30. septembril 2019. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

 Päevakord:

  1. Eelnõu: Vaba metsamaa erastamise nimekirjast kustutamine. Vormsi Vallavolikogu otsuse muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  2. Eelnõu: Munitsipaalmaa koormamine hoonestusõigusega 28.01.2019 otsuse nr 1 p 1 muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  3. Eelnõu: Maa koormamine ostueesõigusega (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  4. Eelnõu: Vormsi valla arengukava 2019-2023 tegevuskava teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni ning sotsiaal, haridus ja kultuurikomisjoni.
  5. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 teine lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni ning sotsiaal, haridus ja kultuurikomisjoni.
  6. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 12.2007 määruse nr 21 „Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord” muutmine (ettekanne Eidi Leht).
  7. Ülevaade Vormsi valla teemaplaneeringu hetkeseisust (ettekanne Ene Sarapuu).
  8. Info

 

 

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

 

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56  7. päevast pärast istungi toimumist.

 

,

Vormsi