KUTSE VOLIKOGULE

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 17. istung toimub esmaspäeval 29. aprillil 2019. a kell
09.00 Hullo koolituskeskuses.
Päevakord:
1. Ettepanek Eesti Linnade ja Valdade Liiduga liitumiseks, kohtumine liidu esindajatega.
2. Kohtumine Vormsi piirkonnapolitseinik Kiur Klippbergiga.
3. Eelnõu: Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja
sotsiaalteenuste osutamise korra muutmine (ettekanne Meeme Veisson). Eelnõu suunatud
maaelu ja majanduskomisjoni.
4. Eelnõu: Jaoskonnakomisjoni moodustamine (ettekanne Eidi Leht).
5. Ettepanek rahvastikutaaste komisjoni moodustamiseks (ettekanne Ivo Sarapuu).
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse
punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi