Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 15. istung toimub esmaspäeval 28. jaanuaril 2019. a
kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.
Päevakord:
1. Metsateemalise küsitluse arutelu.
2. Eelnõu: munitsipaalmaa koormamine hoonestusõigusega (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu
suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
3. Vormsi valla 2019. aasta eelarve esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu
suunatud maaelu ja majanduskomisjoni ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni.
4. Eelnõu: Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ kinnitamine (ettekanne Ene Sarapuu).
5. Eelnõu: Jaoskonnakomisjoni moodustamine (ettekanne Eidi Leht).
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse
punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi