Kutse volikogu istungile

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 12. istung toimub esmaspäeval 29. oktoobril 2018. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Eelnõu: Vallavara võõrandamine Vensiku kinnistu 2968932 (ettekanne Ene Sarapuu).
  2. Eelnõu: Vormsi valla heakorraeeskirja muutmine (ettekanne Eidi Leht).
  3. Eelnõu: Rahvakohtunikukandidaadi valimine (ettekanne Eidi Leht).
  4. Maaelu ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
  5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi