Koostöö lindude gripi ennetamisel

Alates 2021. a oktoobrist on mitmes maailma piirkonnas teatatud enneolematust arvust haiguspuhangutest, mis avaldavad laastavat mõju loomade tervisele ja heaolule ning seavad ohtu toiduga kindlustatuse ja linnukasvatusest sõltuvate inimeste elatise. Hukkunud on suurel hulgal metslinde, puutumata ei ole jäänud ka mere- ja maismaaloomad.

Käesoleval aastal on paljudes Euroopa riikides (Prantsusmaal, Belgias, Hollandis, Austrias, Šveitsis ja Itaalias) tuvastatud kõrge patogeensusega lindude gripist tingitud suurenenud suremus üle 3000 metslinnul, kellest enamus kuulus kajaklaste sugukonda (naerukajakad, hõbekajakad).

Seetõttu kujutab kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse esinemine ja levik nii rändlindude kui ka kohaliku linnupopulatsiooni hulgas jätkuvalt reaalset ja suurt ohtu linnukasvatusele. Võib osutuda tegelikkuseks, et kõrge patogeensusega lindude gripi tõttu suureneb ka Eestis
metslindude suremus ja seega võib juhtuda, et kohalikel omavalitsustel tuleb oma territooriumilt koristada rohkem surnud linde kui tavaliselt.

Põllumajandus- ja Toiduamet on koostanud juhendi, kuidas kaitsta end metslindude kokku kogumisel lindude gripi ohu korral.

Juhendi leiab SIIT.

Et vältida või vähendada viiruse kodulindudeni jõudmise riski on määrava kaaluga vähendada keskkonna viiruskoormust kogudes kokku ja kahjutustades võimalikult palju hukkunud linde.

 

Põllumajandus- ja Toiduamet

Vormsi