Konkurss Vormsi saarevahi ametikoha täitmiseks

Saarevahi peamiseks ülesandeks on Vormsi saarel ja ümbritsevatel laidudel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» vähemalt keskharidus
» hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime
» väga hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus
» usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus
» Vormsi saare olude tundmine
» elukoht saarel

» B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:
» huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
» 35 kalendripäeva puhkust
0,5 ametikohta

Tööle asumise aeg:
» 1. mai 2019.a.
Lisainfo aadressil: vv@vormsi.ee.

Avalduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 19. aprilliks 2019. a. Vormsi vallavalitsusele aadressil vv@vormsi.ee

Vormsi