Kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOP-i 2023.aasta kevadvooru info

Kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOP-i 2023. aasta kevadvooru taotluste esitamine e-toetuse keskkonnas algas 01.03 ja tähtaeg on 03.04 kell 16.30.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede “Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.
Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Meetme üldinfo ja kasulikke viiteid leiab https://rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm.

~~~

Toetusmeetme üleriigilised infopäevad toimuvad Zoomis:

T, 07.03 kell 14~17

https://us02web.zoom.us/j/84903312459…

K, 08.03 kell 10~13

https://us02web.zoom.us/j/85207502523…

E, 13.03 kell 14 (vene keeles)

https://us02web.zoom.us/j/86501209843…

T, 14.03 kell 17~20

https://us02web.zoom.us/j/88972603846…

Eelnev registreerumine pole vajalik, infopäeva ajal saab enda osaluse ära märkida korraldajate statistikakorje tarbeks.

~~~

NB! Taotluste esitamine toimub ainult elektrooniliselt e-toetuse keskkonnas https://etoetus.rtk.ee.

Loe täpsemalt ka SIIT.

Vormsi