Vormsi Vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjon kutsub arutelule planeeringutest

Selleks, et rohkemad huvilised saaksid osaleda, toimub arutelu laupäeval, 18. märtsil kell 13.00 Hullos koolituskeskuses.

Sellel korral on kokkusaamisel fookuses järgmised teemad:

1. Vormsi Valla ruumilise planeerimise põhimõtted.
Vormsi Valla haldusalal kehtib aastal 2004 vastuvõetud üldplaneering. Üldplaneeringut tuleb vahel täpsustada detailplaneeringuga, maaomanikul on õigus taodelda ka üldplaneeringut muutva detaliplaneeringu algatamist. Räägime sellest, milline on see protsess ja millistest põhimõtetest KOV detailplaneeringute menetlemisel lähtub, mida oluliseks peab.

2. Borrby rannaala puudutava detailplaneeringu algatamisega seotud küsimused.
Borrby rannas asuvate kinnistute kasutuse kavandamiseks algatatud detailplaneeringu taotluse menetlemisel ilmnes kõrgendatud avalik huvi selle planeeringu algatamise või mittealgatamise otsuses kaasa rääkida. Kuna rannaala on vormsilaste ja ka saare seisukohast olulise ruumilise väärtusega, saavad arutelul sõna nii omanikud kui ka teised vormsilased. Arutelu aitab laiendada teemat rannaalade planeerimisele laiemalt.

Lisamaterjalid, mis puudutava otseselt Borrby rannaala ja ka planeeringute menetlust üldisemalt on leitavad siit.

Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad rohkem teada Vormsi valla planeerimisküsimustega seonduvast või rääkida kaasa ühel või teisel planeeringutega seotud teemal.

Kohtumiseni!

Vormsi vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjon

Vormsi