Esita kandidaate aasta õpetaja konkursile

Alates 27.veebruarist kuni 27. märtsini saab esitada kandidaate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatavale aasta õpetaja konkursile. Auhinnad antakse üle 7. oktoobril Tartus.

Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga täielikult eestikeelsele õppele lasteaedades ja koolides. Konkursile saab esitada vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes valdavad eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul peavad aasta õpetajad olema eeskujuks ning oma töös parimad. „Loomulikult väärivad lugupidamist ja tunnustust kõik õpetajad ja haridustöötajad. Aasta õpetajateks saavad neist silmapaistvaimad – eeskujud, kes tekitavad meie lastes teadmistehimu ning on partneriteks meile kui lapsevanematele. Lisaks kvalifikatsioonile ja keeleoskusele on neil see miski, mida õpilased meenutavad hea sõnaga veel kaua pärast kooliaega.“

Minister lisas: „Seni ei olnud analoogilisel konkursil seatud esitatud kandidaatidele ei pedagoogilise kvalifikatsiooni ega ka eesti keele oskuse nõuet. See üllatas mind väga eelmisel aastal. Kuna ootame õpetajatelt lastele eeskujuks olemist ka riigikeeleoskuses, lisasin need nõuded esmakordselt ka konkursi statuuti.“

Aasta õpetaja konkursi raames määrab Vabariigi Valitsus silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele riikliku aastapreemia suuruses 10 000 eurot ning kuni kolm elutööpreemiat suuruses 65 000 eurot. Alates sellest aastast määrab haridus- ja teadusminister esimest korda rahalise preemia ka hariduse sõbra ja haridusteo kategooriates. Rahalise preemia suurusega 3000 eurot pälvivad ka kõikide kategooriate nominendid. Oktoobris toimuval aasta õpetaja galal tunnustatakse kõikide kategooriate laureaate.

Pärast aasta õpetaja kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate haridustöötajate väljaselgitamiseks esmalt tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Suvel koguneb riiklike hariduspreemiate komisjon, mille liikmed teevad lõppvaliku riiklikule tasandile esitatud kandidaatide seast. Auväärsesse komisjoni kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad ning eelmistel aastatel tunnustatud haridustöötajad. Auhinnad antakse üle 7. oktoobril Vanemuise kontserdimajas juba 11. korda toimuval aasta õpetaja galal, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Kategooriad:
Aasta lasteaiaõpetaja
Aasta klassiõpetaja
Aasta klassijuhataja
Aasta põhikooli aineõpetaja
Aasta gümnaasiumiõpetaja
Aasta kutseõpetaja
Aasta tugispetsialist
Aasta huvialaõpetaja
Aasta õppejõud
Aasta õppeasutuse juht
Aasta haridustegu
Aasta hariduse sõber
Riiklik haridustöötaja elutööpreemia

Aasta õpetaja kandidaatide esitamine ja statuudid

Vormsi