Kas tunned õhus rannarootsit?

Kutsume vormsilasi vastama küsimustikule, millega uuritakse rannarootsi kultuuriruumis elamise ja tegutsemisega seotud taju. Eesmärgiks on kaardistada erinevad kogemused rannarootsi kultuuripärandi, hariduse, töö-ja ettevõtluselu ning turismiga.

Küsimustik on leitav siit: https://creativitylab.typeform.com/to/wyS8nTOI

Kogutud andmed on anonüümsed, neid kasutatakse ainult uuringu tarbeks. Vastajate vahel loositakse välja auhindu.
Uuring viiakse ellu SA Läänemaa eestvedamisel.
Küsimustik on avatud kuni 15.03.2023
Vormsi