Kandidaatide esitamine sotsiaalkaitseministri vastuvõtule

Sotsiaalkaitseminister korraldab 17. augustil 2017 Estonia Talveaias vastuvõtu tunnustust väärivatele vanemaealistele inimestele, kes on kogukonnas silma paistnud vabatahtliku töö eestvedajana.
Tunnustatakse inimesi, kes on kogukonnas silma paistnud vabatahtliku tegevuse eestvedajana, vabatahtliku töö tegijana. Vabatahtlikkuse all mõeldakse tegevust, mis toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult. Vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset tasu ning vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks.
Esitatute nimed koos tunnustust vääriva tegevuse kirjeldusega (max pool A4 lehekülge) palun saata 15. juuniks 2017

meeme@vormsi.ee

Meeme Veisson
Vormsi Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalnõunik

Vormsi