Jüriöö tuledekett

Tule ja tõesta 22. aprillil, et Eestimaa küla elab ja elu ei ole ainult Tallinnas!

Tänavu tähistame taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega Jüriöö Märgutuled 2019. Suurejoonelise ürituse raames saadame Paide ordulinnuse vallitornist märgutule viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse. Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. Tuleketi moodustamiseks vajame vähemalt 1600 tulehoidjat, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata kogu Eestile, et küla veel elab. Iga kilomeetri peale vajame seisma vähemalt kolme inimest. Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal antakse märgutuli edasi järkjärgulise tõrvikute süütamisega – kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule.
Sellel päeval, 1343. aasta jüriööl, toimus ka eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. Juba tol ajal oli meie esivanematel tahe olla vabad omal maal, ise oma maa peremehed.

100 aastat tagasi kutsuti kokku Asutav Kogu, austame rahvaesinduse 120 liiget, tänu kellele, said paljud talupojad oma maa peremeesteks!

Üritust korraldab Ajakeskus Wittenstein koostöös SA Pärnu Muuseumi, SA Eesti Maaelumuuseumid, Viljandi Muuseumi, Kaitseliidu, Jüriöö pargi, EV100 toimkonna ja tuletrassi läbivate omavalitsuste ja küladega.

Kutsume vabatahtlikke tegema endast, oma naabritest, Eestimaa kaunist loodusest ja kõigest huvitavast sel ööl pilte ja saatma need facebooki lehele Jüriöö Märgutuled 2019 – piltidest teeme fotonäituse, mis hakkab rändama külast külla.
Kutsume külasid tähistama maarahva tähtsaimat püha jüriöö lõketega ja kui Teie piirkonnas on maalinnus, siis tehke ka seal lõket!
Üritust kanname üle facebooki lehel Jüriöö Märgutuled 2019 ja Delfis.
Ootame ka kõiki vabatahtlikke mai lõpus Paide Vallimäele tänuüritusele.

Jürituli hakkab Paidest liikuma kell 21.00!

Lisainfo: jüriöömärgutuled.ee,
Registreeru tulehoidjaks: jyrioo@wittenstein.ee

Vormsi