Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja küttepuude hanke:

1.    ostetakse 170 tm küttepuid, mis peavad olema transporditud Hullosse, katlamaja juurde;

2.    küttepuud mõõdetakse  üle enne saagimist ja lõhkumist valla esindaja juuresolekul;

3.    mõõtmiste kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla nii tarnija kui tellija;

4.    peale mõõtmist, küttepuud katlamaja juures saetakse ja lõhutakse ca 60 cm pikkusteks halupuudeks.

Vajadusel saab kasutada  tellija elektrit.

Tööd võib kokkuleppel tellijaga teostada osade kaupa, kuid halupuude lõplik üleandmise tähtaeg on 21. juuni 2021.a.

Pakkujatel esitada pakkumised kinnises ümbrikus märgusõnaga „küttepuud”  Vallavalitsusele  2020. aasta 12. oktoobriks hiljemalt kell 9.00.

Pakkumises näidata ära:

  1. pakkuja andmed;
  2. Saetud ja lõhutud küttepuude maksumus, kui kasutatakse tellija elektrit, siis palun sellega arvestada;
  3. materjali kirjeldus (liik), vajadusel muud pakkumiseks vajalikud andmed.

 

Lisainformatsioon

Ene Sarapuu, e-post: ene@vormsi.ee

Vormsi