Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja küttepuude ostmise ja halupuude tegemise hanke:

1.  ostetakse 200 ruumi küttepuid (saagimata ja lõhkumata küttepuud), mis peavad olema kokkuleppel tellijaga transporditud katlamaja juurde;

2.  küttepuud (nii ostetud 200 ruumi kui ka sinna eelnevalt ladustatud küttepuud) mõõdetakse  katlamaja juures valla esindaja juuresolekul;

3.  mõõtmiste kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla nii hanke võitnud tarnija kui tellija;

4.  peale küttepuude mõõtmist, tuleb kõik kohapeal üle mõõdetud küttepuud katlamaja juures saagida ja lõhkuda ca 60 cm pikkusteks halupuudeks. Kasutada saab tellija elektrit.

 

Tööd võib kokkuleppel tellijaga teostada osade kaupa, kuid halupuude (kogu üle mõõdetud toormaterjal nii 200 ruumi kui ka varem ladustatud materjal) lõplik üleandmise tähtaeg on 31. mai 2019.a.

 

Pakkujatel esitada pakkumised kinnises ümbrikus märgusõnaga „küttepuud”  Vallavalitsusele  2019. aasta 18. veebruariks hiljemalt kell 9.00.

 

 

 

Pakkumises näidata ära:

  1. pakkuja andmed;
  2. küttepuude toorme hind;
  3. küttepuude saagimise ja lõhkumise hind, kui kasutatakse tellija elektrit, siis palun sellega arvestada;
  4. materjali kirjeldus (liik), vajadusel muud pakkumiseks vajalikud andmed.

 

 

Lisainformatsioon

Ene Sarapuu, e-post: ene@vormsi.ee

Vormsi