Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja saetud ja lõhutud küttepuude ostmise hanke:

Ostetakse 200 ruumi 60 cm pikkusi küttepuid, ladustatud saetuna ja lõhutuna Hullo katlamaja juurde.

Puude üleandmise tähtaeg on 31. mai 2018 a.

Kõigil pakkujatel palutakse esitada pakkumised kinnises ümbrikus märgusõnaga „küttepuud” Vormsi Vallavalitsusele 2018. aasta 23. jaanuariks hiljemalt kell 9.00.

Pakkumises näidata ära pakkuja andmed, pakkumise hind, puude kirjeldus (liik), vajadusel muud pakkumise andmed.

Lisainformatsioon:

Tanel Viks 58 857 194, e-post: tanel@vormsi.ee

Vormsi