Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11.04

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne­Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2016, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse­programm/#articleblock­Taotlejale ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse­programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.a.

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu­ ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e­post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Vormsi