Ettevõtlustoetuste taotlusvoor on avatud

Vormsi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi ettevõtlustoetuste saamiseks. Toetuse taotlemise ja

maksmise aluseks on Vormsi Vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määrus nr 10

“Ettevõtlustoetuste maksmine”.

Määrus on avalikustatud Riigi Teatajas ja on kättesaadav ka valla koduleheküljel demokraatia

rubriigis.

Taotluste esitamise viimane päev on 1. mai 2017.a.

Vormsi