Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel abiks

Rahandusministeeriumi pressiteade

Rahandusministeerium on välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektrihinna hüvitise suuruse.

Sihtrühmaks on pered, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, mida arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul kaaluga 0,3.

Suhtelise vaesuse piiri ja energiahinna hüvitise info rahandusministeeriumi lehel on SIIN, otselink kalkulaatorile on SIIN

​Hüvitist saab peagi hakata taotlema kohalike omavalitsuste kaudu. ​

Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustatakse 2022. aasta veebruaris selleks ajaks selgunud andmete alusel, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka aprillis-mais.

Toetust makstakse riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine alusel.

 

Vormsi