Eesti Töötukassa Läänemaa osakonna teabepäev

Eesti Töötukassa Läänemaa osakonna teabepäev
Vormsi Vallavalitsuses 15. mail kell 9.00-12.30

Tule kuulama ja teavet saama!

Kell 9.00-10.30 jagama töötukassa infot nendel teemadel:

• Tööturu olukord Lääne maakonnas;
• Töövahendus, tööturuteenused ja tööjõuvajaduse baromeeter;
• Teenused vähenenud töövõimega inimestele:
• Tutvustame töötukassa võimalusi töötavatele inimestele.

Kell 10.45-12.30 töötukassa karjäärinõustaja viib läbi
grupinõustamise teemal „Ajajuhtimine“

Oodatud on kõik huvilised – töötavad, mittetöötavad, vähenenud töövõimega inimesed, puuetega laste vanemad jt.

Saad esitada küsimusi töötukassa spetsialistidele!

Vormsi