Detailplaneeringu algatamine Borrbys

Vormsi Vallavalitsuse vastuvõetud korraldusega 20. septembrist 2021 nr K 27 algatati detailplaneering Vormsi vallas Borrby külas Östery 8 (katastriüksus 90701:001:0116, suurus 10260 m2), Östery 9 (katastriüksus 90701:001:0117, suurus 14514 m2) ja Östery 10 (katastriüksus 90701:001:0118, suurus 13527 m2).

Detailplaneeringu eesmärk on kruntide liitmine, maa sihtotstarbe määramine, üksikelamu, abihoonete, vajalike tehnovõrkude ning ligipääsutee asukoha määramine.

Vormsi