Avame turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse taotlemised sõltuvalt sihtgrupist 27.11 ja 30.11

Vastavalt valitsuse otsusele hakkab EAS alates homsest, 27. novembrist pakkuma turismisektori kriisikahjude hüvitamise toetusi.

Toetusmeede  on mõeldud majutusettevõtjatele, turismiatraktsioonide pidajatele, turismiteenuste pakkujatele, giididele, rahvusvahelise liiniveo korraldajatele, konverentside korraldajatele ning IATA akrediteeringut omavatele reisiettevõtjatele. Kui olete turismisektori kriisimeetmest kevadel juba toetust saanud, siis teistkordselt toetust taotleda ei saa (v.a. IATA akrediteeringuga reisiettevõtted).

Selleks, et hajutada EASi infosüsteemides koormust, avame taotlemise kahes etapis:

  • 27. novembril kell 9:00 avame taotlemise turismiatraktsioonide pidajatele, rahvusvahelise liiniveo korraldajatele, konverentside korraldajatele ning IATA akrediteeringut omavatele reisiettevõtjatele.
  • 30. novembril kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtetele ja  turismiteenuste pakkujatele ning giididele.

Taotluste esitamise ajad:

Sihtgrupp Menetlemine Avamise aeg (9.00) Sulgemise aeg (16.00)
Rahvusvaheliste liinivedude korraldajad Vooruline 27. november 4. detsember
Reisiettevõtjad Vooruline 27. november 4. detsember
Turismiatraktsioonid Vooruline 27. november 7. detsember
Konverentsi korraldajad Vooruline 27. november 7. detsember
Majutusettevõtjad Jooksev 30. november 7. detsember
Turismiteenuse pakkujad ja giidid Jooksev 30. november 8. detsember

 

Toetuste täpsed tingimused leiab EASi kodulehelt: www.eas.ee/covid-19-toetused/

Turismiteenuse pakkujate ja giidide ning majutusettevõtete taotlused vaatame läbi taotluste esitamise järjekorras ehk nö kes ees, see mees põhimõttel ning vastuvõtu lõpetame, kui toetuse eelarve nende sihtgruppide lõikes on ammendunud. Teiste sihtgruppide puhul on taotlemine vooruline, mis tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist:

  • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Raskustes-ettevotte-maaratlus-1.pdf;
  • Kui Teie ettevõtte majandusaasta lõppes 31.12.2019, siis on Teie ettevõtte majandusaasta aruanne äriregistrist kättesaadav;
  • Kui Teie ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis on taotlusele lisatud vastavate kuude käibeandmed;
  • Kui olete FIE, siis on taotlusele lisatud füüsilise isiku tuludeklaratsioon (vorm E);
  • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info;
  • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte kohta sisestatud www.puhkaeestis.ee osas õiged andmed. Vt juhiseid siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Turismiteenuse-pakkuja-ja-giid_Lisa.pdf
  • Kui vajalik on muu lisadokumendi esitamine (nt liiniluba, giidi atesteeringut tõendava dokumendi koopia vmt)

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Juhul kui EASil on vaja siiski esitada Teie taotluse kohta täiendavaid küsimusi, siis saame Teile vastamiseks anda ainult 2 tööpäeva. Seega palume pärast taotluse esitamist jälgida oma e-posti. Juhul kui me ei saa Teiepoolset tähtaegset tagasisidet, on EASil õigus teha taotluse mitterahuldamise otsus.

NB! Turismisektorile suunatud kriisikahjude osalise hüvitamise toetust saab üks ettevõte saada üks kord, seega varem toetust saanud ettevõtted uuesti toetust taotleda ei saa. Teistkordset toetust taotleda saavad ainult IATA akrediteeringut omavad reisiettevõtjad.

Toetuse eelarve maht on 5,56 miljonit eurot (esimese turismisektori kriisitoetuste kasutamata jäänud vahendid).  Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus.

 

Tervitustega, Piret

 

 

Lugupidamisega

 

______________________________

Piret Koodi

kliendisuhete juht

Turismiarenduskeskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Tallinn (Lasnamäe 2) – ruum 326

Mob: +372 5172 072

Tel: +372 627 9726

Piret.Koodi@eas.ee

 

www.eas.ee

www.facebook.com/EnterpriseEstonia

 

Vormsi