Aprillis avaneb kaks ettevõtluse arendamisele suunatud LEADER taotlusvooru

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist COVID-19 kriisi mõjude leevendamise ja ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmetes. Meetmete kogumaht on 210 119, 65 eurot ning mõlemad meetmed on suunatud ettevõtluse arendamiseks KKLM tegevuspiirkonnas.

Meede 4 (COVID-19 kriisi mõjude leevendamine) on avatud 12.-18.04.2023 ning taotlusvooru maht on 63 358,37 eurot.

Toetuse summa on 2 000 – 15 000 eurot, omaosaluse määr kuni 60%. Meetmest toetatakse tegevusi e-teenuste juurutamiseks ja arendamiseks, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks, turundamisele ja reklaamile suunatud tegevusteks, kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemiseks, ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. Meetmest võivad ettevõtluse arengu eesmärgil toetust küsida äriühingud, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Meede 1 (ettevõtluse aktiivsuse suurendamine) on avatud 26.04-03.05.2023, taotlusvooru maht on 146 761,28 eurot.

Toetuse summa on 2 000 – 64 000 eurot, omaosaluse maksimaalne määr kuni 60% (v.a. kogukonnateenuse projektid, 90%). Toetust saab küsida ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamiseks, turismitoodete arendamiseks, kohalikul ressursil põhinevate toodete või energiamajanduse arendamiseks, turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavateks tegevusteks (nt koolitused, õppereisid, turundustegevused (abikõlblikud tegevused ühisprojektina)) ja ettevõtluseks vajaliku tugivõrgustiku rajamiseks. Meetmest saavad taotlema tulla KKLM tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud.

Suur- ja kogukonnateenuse projektide esitamise tähtaeg on 03.04.2023

 

Konsultatsioonile saab registreerida:

Maarja Pikkmets
LEADER projektijuht
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee

Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Vormsi