Vormsi Vallavalitsus otsib vallasekretäri

Vallasekretär hoolitseb selle eest, et vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid vastaksid nõuetele nii sisu kui vormi poolest, tagab valla asjaajamise seaduslikkuse ning vallavalitsuse töö hea korralduse. Vallasekretär nõustab ja juhendab nii volikogu liikmeid kui vallavalitsuse töötajaid kohalike otsuste kujundamisel ja on oma oskuste ja teadmistega oluline osaline Vormsi valla arenguloos.

Ootame Sind kandideerima kui:

  • vastad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodule ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku teenistusse võtmise tingimustele
  • Sul on õigusalane kõrgharidus
  • Sul on kõrgtasemel eesti keele oskus, väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus
  • Sul on hea pingetaluvus ja oled suurepärane meeskonnamängija
  • Sinu tugevuseks on otsustus-, vastutus- ning analüüsivõime
  • Sul on varasem töökogemus kohalikust omavalitsusest.

Meil on pakkuda väikest aga uuendusmeelset meeskonda, võimalusi enesearendamiseks, eripärast töökeskkonda väikesaarel, paindlikku töökorraldust ja tööle väärilist tasu.

Vajadusel aitame elamispinna leidmisega.

Kandideerimiseks ootame aadressile vv@vormsi.ee  elulookirjeldust ja motivatsioonikirja, mis kirjeldab Sinu arusaama Vormsi valla vallasekretäri tööst, samuti haridust tõendava dokumendi koopiat hiljemalt 19. juunil 2023.

Lisainfo: Maris Jõgeva, vallavanem, 53421726, maris@vormsi.ee

Vormsi