Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri leidmiseks

Vormsi Vallavalitsus otsib enda kollektiivi vallasekretäri.

Vallasekretär hoolitseb selle eest, et vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid vastaksid nõuetele nii sisu kui vormi poolest, tagab valla asjaajamise seaduslikkuse ning vallavalitsuse töö hea korralduse.

Oled oodatud kandideerima, kui:

– vastad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodule ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku teenistusse võtmise tingimustele
– Sul on õigusalane kõrgharidus
– Sul on kõrgtasemel eesti keele oskus, väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus
– Sul on hea pingetaluvus ja oled suurepärane meeskonnamängija
– Sinu tugevuseks on otsustus-, vastutus- ning analüüsivõime
– Sul on varasem töökogemus kohalikust omavalitsusest.

Lisainfo kandideerimise kohta leiad SIIT

Vormsi