Vormsi vallavalitsus pakub tööd

Muuda enda elu ja kandideeri tööle meretagusesse väikese kogukonnaga valda – Eesti suurim väikesaar Vormsi ootab sinu energiat ja tegutsemistahet! Vormsi on unikaalne paik oma rannarootsi tausta ja mitmekesise looduse poolest. Vormsi on saar eneseteostuseks.

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri leidmiseks

Vallasekretär hoolitseb selle eest, et vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid vastaksid nõuetele nii sisu kui vormi poolest, tagab valla asjaajamise seaduslikkuse ning vallavalitsuse töö hea korralduse.

Oled oodatud kandideerima, kui:

– vastad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodule ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku teenistusse võtmise tingimustele
– Sul on õigusalane kõrgharidus
– Sul on kõrgtasemel eesti keele oskus, väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus
– Sul on hea pingetaluvus ja oled suurepärane meeskonnamängija
– Sinu tugevuseks on otsustus-, vastutus- ning analüüsivõime
– Sul on varasem töökogemus kohalikust omavalitsusest.

Meil on pakkuda:

– väikest aga uuendusmeelset meeskonda, võimalusi enesearendamiseks
– eripärast töökeskkonda väikesaarel ja võimalust olla oma oskuste ja teadmistega osaline selle arenguloos
– paindlikku töökorraldust ja tööle väärilist tasu.

Vajadusel aitame elamispinna leidmisega.

Kandideerimiseks ootame aadressile vv@vormsi.ee  elulookirjeldust ja motivatsioonikirja, mis kirjeldab Sinu arusaama Vormsi valla vallasekretäri tööst, samuti haridust tõendava dokumendi koopiat hiljemalt 19.juuni.2023.

Lisainfo: Maris Jõgeva, vallavanem, 53421726, maris@vormsi.ee

Vormsi valla suvine lastehoid otsib hoidjaid!

Suvises lastehoius on kuni kümme särasilmset Vormsi last, kelle vanemad on lasteaia puhkuse ajal töökohustustega hõivatud. Tavalisel hoiupäeval on lapsi parasjagu – enam kui viis satub neid korraga harva. Hoiuks on head tingimused lasteaia ruumides, hoovis ning kogu suviselt päikeselisel Vormsi saarel.

Lastehoid on esialgsete plaanide kohaselt avatud viis nädalat: 03. juuli – 04. august, tööpäevadel kell 9.00-16.45.

Hoidja ülesandeks on aidata lastel sisustada meeldejäävad suvepäevad ning tagada nende turvalisus. Ideaalne, kui Sul on lapsehoidja kutsetunnistus ja valmisolek hoiulastele ka lõunat valmistada. Ootame Sind suvisele tööle kui oled:

– vähemalt 18 aastat vana;
– omandanud vähemalt keskhariduse, millele lisaks on Sul kutsealane ettevalmistus kas tasemekoolitusest või erialastelt kursustelt, kasuks tuleb eelnev kogemus laste hoidmisel;
– läbinud esmaabikoolituse.

Tööle asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend.

Oma soovist Vormsi laste suviseks hoidjaks saada, kas siis osaliseks ajaks või terveks hoiuperioodiks anna palun teada aadressile vv@vormsi.ee, hiljemalt 5. juuniks.

Lisainfo telefonil 53035222 Janika Viilma,

Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

Vormsi nelja lausega

Vormsil on 444 registreeritud elanikku, kellest püsivalt elavad saarel umbes pooled. Lasteaed-põhikoolis on kokku u 30 last. Keskuses Hullos on kauplus, rahvamaja ürituste ja kinoõhtudega ning kirik. Saarel on hea ühendus mandriga, liinibuss ja aktiivne seltsielu.

Vormsi