Vormsi vallavalitsus pakub tööd

Muuda enda elu ja kandideeri tööle meretagusesse väikese kogukonnaga valda – Eesti suurim väikesaar Vormsi ootab sinu energiat ja tegutsemistahet! Vormsi on unikaalne paik oma rannarootsi tausta ja mitmekesise looduse poolest. Vormsi on saar eneseteostuseks.

Vormsi Lasteaed-Põhikool Vormsi saarel otsib

*logopeedilise, võimalusel ka eripedagoogilise teenuse osutajat lasteaiale ja koolile.

Teenuse osutamine sisaldaks eelkõige regulaarset tegevust lastega kohapeal, lastevanemate ja õpetajate nõustamist, eeldatav maht 1 tööpäev nädalas. Täpne teenuse osutamise korraldus kokkuleppel.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.

*vene keele õpetajat (koormus 9-11 tundi nädalas, tunnid võimalik paigutada 2 päevale nädalas);

* muusikaõpetajat (koormus 4 tundi nädalas , tunnid võimalik paigutada 1 päevale nädalas);

* rootsi keele õpetajat (koormus 4-6 ainetundi ja 2 ringitundi nädalas);

* lasteaia muusika- ja liikumisõpetuse õpetajat (muusika 2 korda nädalas, liikumine 2-3 korda nädalas).

Pakume võimalust panustada ainulaadse väikesaare kooli arengusse, paindlikku töökorraldust, võimalust töötada ja elada Vormsil.

Kandidaatidelt häid erialaseid oskusi, head suhtlemisoskust, valmisolekut töötada liitklassidega/ liitrühmaga. Kasuks tuleb eelnev pedagoogiline töökogemus.

Tööleasumise aeg: 3. jaanuaril 2023.

Avaldust, haridusttõendavate dokumentide koopiaid ja CV-d ootame hiljemalt 12.detsembriks aadressil kool@vormsi.ee.

Lisainfo tel. 53025275.

Vormsi vallavalitsus võtab tööle spetsialisti
kelle hooleks on saare ettevõtlus- ja elukeskkonna edendamine

Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare taristu (sh teed, sadamad, side) korrashoiu ja parendamise eest, tagab valla vara heaperemeheliku haldamise ja Vormsi arenemise nii kodu- , töö- kui külastuskohana.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:

– hoida silm peal ja korraldada vallavara (sh teed, rajatised, hooned) hooldust, kasutust ja parandamist, hallata valla üüri-, rendi- ja kindlustuslepinguid
– korraldada saare heakorraks vajalikke töid (haljastus, rannad, pingid, vaatetornid, teadetetahvlid ja viidad, bussipeatused ja prügimajad, jms) ja koostööd teenusepakkujatega
– viia jäätmemajandus Vormsi saarel uuele tasemele
– otsida lahendusi ühistranspordi (nii maanteel kui veeteedel) veelgi paremaks korraldamiseks
– korraldada loodusradade ja telkimiskohtade võrgustiku väljaarendamist ja hooldust

Oled sobiv kandidaat kui:

– oled ettevõtlik, leidlik ja viid plaanitu lõpuni
– sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondadest
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– sul on hea arvutioskus ja oled avatud uute töökeskkondade katsetamisele
– sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ja aruandluse kogemus
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:

– raamatulikku elu väikesaarel
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tulemustele orienteeritud meeskonda ja paindlikku töökorraldust
– tööle väärilist tasu
– elamispinda, et end saarel sisse seada.

Ette tuleb valmistada vallavalitsuse otsuseid ja vajadusel volikogu eelnõusid, vastata kodanike päringutele, korraldada lihtsamaid hankeid ja järgida oma valdkonna lepingute täitmist, pidada kogukodadega arutelusid sobivaimate lahenduste leidmiseks ja algatada oma valdkondades arendustegevusi, hinnata arengukava täitmist. Töös tuleb kindlasti kasuks analüüsi- ja majandusarvestuse oskus.

Vormsi valla juhtimise põhimõteteks on kaasatus, tasakaalustatus, järjepidevus ja uuenduslikkus.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 18. novembrini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726.

Vormsi vallavalitsus võtab tööle kultuuri- ja kogukonnaspetsialisti

Otsime eestvedajat ja kaasakutsujat, kes seisab hea selle eest, et Vormsi pärandi hoidmiseks ja saare eripärade tutvustamiseks on loodud head tingimused, kultuuri- ja seltsielu saarel on mitmekesine ning vallavalitsuse ja kogukonna vahel on tihe ja kohalikku elu rikastav koostöö.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:

– hoida elus saarele omaseid ja vormsilasi kokku toovaid traditsioone ning algatada uusi
– koostada koostöös kooli, raamatukogu ja seltsidega kultuurisündmuste aastaplaan ja koordineerida selle elluviimist
– juhtida ja korraldada rahvamaja ja selles asuva noortetoa tööd
– koordineerida vallavalitsuse koostööd külavanemate, külaseltside ja külade esindajatega ning korraldada valla eelarvest kogukondlike algatuste toetamist
– hoida au sees elukestvat õppimist ja korraldada saarel selleks loenguid, koolitusi, töötubasid
– koordineerida valla spordielu, -sündmusi ja hallata andmeid spordiregistris.

Oled sobiv kandidaat kui

– sul on huvi pärimuskultuuri vastu laiemalt ja kitsamalt Vormsi kohaliku pärandi vastu
– sul on vähemalt aastane töökogemus kultuurivaldkonnast ja/või sündmuste korraldamisest
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ning aruandluse kogemus
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:

– töömaterjalina imelist elukeskkonda, põnevat ajalootausta ja aktiivseid inimesi, kes seda väärtustavad
– raamatulikku elu väikesaarel
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tulemustele orienteeritud meeskonda ja paindlikku töökorraldust
– tööle väärilist tasu
– elamispinda, et end saarel sisse seada.

Töötades kultuuri- ja kogukonnaspetsialistina tuleb olla valmis töötundideks ka nädalavahetusel. Kasuks tuleb toetustaotluste ja eelarvete koostamise oskus, arutelude juhtimise kogemus. Hindame töö eesmärgistamise ja tulemuslikkuse hindamise oskust.

Vormsi valla juhtimise põhimõteteks on kaasatus, tasakaalustatus, järjepidevus ja uuenduslikkus.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 18. novembrini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726.

Vormsi nelja lausega

Vormsil on 444 registreeritud elanikku, kellest püsivalt elavad saarel umbes pooled. Lasteaed-põhikoolis on kokku u 30 last. Keskuses Hullos on kauplus, rahvamaja ürituste ja kinoõhtudega ning kirik. Saarel on hea ühendus mandriga, liinibuss ja aktiivne seltsielu.