Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2021.aastaks täiskasvanute huvitegevuse juhendajate leidmiseks. 

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2021.aastaks täiskasvanute huvitegevuse juhendajate leidmiseks.

Eesmärk on pakkuda täiskasvanutele osalemisvõimalust huvialaringides.

Kriteeriumid on:

  • pakutava teenuse regulaarsus ja mitmekesisus
  • sihtgrupi suurus (eelistatud on suurema osalusega tegevusvaldkonnad, minimaalne grupi suurus on 6 isikut)
  • tegevuse eesmärk (esinemised ja esitlused piirkondlikel või rahvusvahelistel tasanditel, panus kogukonnale ja Vormsi tutvustamine läbi huvitegevuse)
  • ringi maksumus osalejale (eelistatud on madalam kulu)
  • avalduse korrektne ja õigeaegne esitamine

 

Avalduse esitamise tähtaeg on 13.12.2020:

– (digi)allkirjastatuna aadressile vv@vormsi

– või kohapeal allkirjastatuna Vormsi Vallavalitsuse referendile

 

Kui Teil tekib küsimusi või raskuseid avalduse täitmisel, pöörduge nõu ja abi saamiseks kultuuri-, hariduse -ja noorsootöö spetsialisti Eda Leesalu poole (eda@vormsi.ee)

Vormsi