Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise määruse eelnõu avalikustamisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab dokumendi “Vormsi maastikukaitseala
kaitse-eeskirja muutmise määruse eelnõu avalikustamisest teavitamine”, mis
on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 03.12.2020 11:23
numbriga 7-4/20/20275.
Vormsi valla dokumendiregistrist leiab eelnõu dokumendid:  https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=198298

https://www.keskkonnaamet.ee/et/vormsi-maastikukaitseala-kaitse-eeskirja-muutmine-0

Vormsi